Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek meghatározása:

 

Azért, hogy a Front Kft. egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

 

Az ÁSZF alkalmazási területe:

A Front Kft. egyedi megrendelések és tartós szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait Megrendelői részére.

Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérni e rendelkezésektől, csak írásban lehet.

 

Az ÁSZF közzététele Partnereink számára:

 

A Front Kft. jelen rendelkezéseket honlapján (www.frontgrafika.hu), valamint telephelyén, jól látható, ügyfeleink számára hozzáférhető helyen közzéteszi.

Megrendelőink, a megrendelésükkel egyidejűleg elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, megértették, azokat elfogadták és kötelezettséget vállalnak azok betartására.

 

Az ÁSZF módosítása:

A Front Kft. fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek aktualizálására, módosítására. A módosítás hatálya azonban a már élő megrendelésekre és megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

 

A Megrendelő és a Front Kft. kapcsolattartása:

Az árajánlat átadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél írásbeliséget köt.(pl:e-mailes megrendelés leadás). Tárgyi munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos bejelentés alapján fogadunk el. (pl: e-mailben)

 

Árajánlat:

 

A Front Kft. az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 30 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük fel. A Front Kft. érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad.

Írásos megrendelés:

Ha az Árajánlatkérő elfogadja a Front Kft. árajánlatát, akkor írásos formában megrendeli a terméket vagy szolgáltatást.

Vevő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és egyúttal elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Megrendelő megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, adószámot, átutalásos számla igény esetén bankszámlaszámot.

A Front Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja. A szerződés az írásos visszaigazolással jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen.

Áraink a megállapodás szerinti mennyiségre érvényes. Helyszínre való kiszálláskor üzleti megbeszélésre, egyeztetésre a Front Kft. kiszállási díjat és óradíjat számlázhat ki amennyiben az üzleti egyeztetésből nem származik megrendelés.

Ez a díj 135 Ft+áfa/km valamint 6.000 Ft+áfa/óra.

 

Megrendelő által hozott anyagból nyomtatás, megrendelés, hozott anyagra való nyomtatás:

Ha a megrendelő saját maga állít össze vagy készít, szerkeszt bármilyen grafikai anyagot, azt a Megrendelő saját felelősségére kinyomtatjuk, elkészítjük. Ebben az esetben grafikai óradíj nem kerül felszámításra, és a késztermék minőségéért felelősséget nem vállalunk. Igény szerint egy előre egyeztetett időpontban az általunk elkészített próbanyomatot megtekintheti és aláírásával annak minőségét és a nyomat színét elfogadottnak tekinti. Próbanyomat igénylésekor külön nyomatköltség díjat számítunk fel, mely összeget az adott megrendeléskor rögzítünk, de ennek értéke minimum 5.000 Ft. Hozott alapanyagra való nyomtatásra semmilyen minőségi felelősséget nem vállalunk.

Ha a Megrendelő saját maga által hozott alapanyagra kéri a nyomtatást, grafikát,a Front Kft., sem a termékért, sem a gyártási folyamat közben keletkező esetleges károsodásért, az alapanyag hibáiért nem vállal felelősséget. Ezen anyagok tartósságát nem tudja vizsgálni, semmilyen garanciát nem tud vállalni.

 

Garancia:

 

A Front Kft. sokrétű munkáira külön-külön vállal garanciát.

Kültéri nyomtatott anyagok esetében fakulásra 1 év, alapanyagra 2 év garanciát biztosítunk normál időjárási körülmények között.

A Front Kft. nem vállal semmilyen garanciát az olyan alapanyagokra, melynél a Front Kft. szakemberi helyett a megrendelő illetve a megrendelő által felkért személy végzi el a felhelyezését (pl.: kasírozását, rögzítését).

Autódekoráció esetén a tényleges garanciát csak folyamatos felügyelet mellett tartható fent. Ezt minden hónapban egyszeri szemlézéssel a Front Kft. váci telephelyén végzi el, mikor a felhelyezett dekorációt, illetve az alapanyagok tartósságát is felmérik.

Garanciális panaszok esetén a Front Kft. telephelyein megtalálható Garanciális Jegyzőkönyv kitöltését követően az ott leírtakat figyelembe véve ajánlatot tesz a problémás anyag felülvizsgálatának időpontjára, majd azt követően annak javítására. Ez az időpont módosítható, de legfeljebb 3 hónapig tartható fent - tekintettel a hibás anyag használatra - mivel ez után már lehetetlenné is válhat a javítás, illetve ezen hibás anyagok használata során keletkezett anyagi károkért a Front Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Front Kft. nem vállal garanciát azokért az anyagokért, dekorációs elemekért sem, melyeket a grafikai tervezési munka folyamán a Front Kft. - az anyagok minőségét és teherbírását figyelembe véve - javaslatait a tapasztalatokkal szembe menve a megrendelő határozottan elutasítja.

Az ajándéktárgyak esetében a helyes használatot nem tudjuk ellenőrizni, így az átvett, kifizetett tárgyakért semmilyen garanciát nem tudunk vállalni.

 

Késedelmi kamat:

 

Fizetési késedelem esetén a Front Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

 

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít akkor, ha a Megrendelő minden szükséges anyagot, adatot, információt megfelelő formában és minőségben átadta és az elkészített anyagot elfogadta. Amennyiben a felek a kifizetésről nem tudnak egymás között megegyezni, úgy a Front Kft. külön jogi személyt/csoportot bízhat meg a követelése behajtásáról, melyről az ügyfelet írásban tájékoztatja.

 

Átadott anyagok, információk, adatok:

A Megrendelő által beszállított anyagokat, információkat, adatokat a Front Kft. a szállítási okmányokban meghatározott mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia nélkül veszi át.

A Front Kft. ezen anyagok ellenőrzését, csak a gyártási folyamat közben tudja vizsgálni. Ha az anyagok nem megfelelő minőségűek, akkor azok javítási, egyeztetési idejével kitolódik a vállalási határidő. Amennyiben a megrendeléstől eltérő grafikai többletmunka igény keletkezik, azt jelezzük a megrendelőnek és 6.000 Ft/óra+áfa áron leszámlázzuk, vagy a Megrendelői igénynek megfelelően újabb árajánlatot adunk és ennek az árajánlatnak megfelelően számlázzuk le a vállalási díj növekményét. Amennyiben a Megrendelő az elkészített terméket az átadási határidőn túl veszi át a Front Kft. tárolási díjat számolhat. Ez a díj a termék helyfoglalásától függ, összege: minimum 5000 Ft+áfa. Ha a Megrendelő az elkészült szolgáltatást készre-jelentéstől számított 3 (három) hónap elteltével sem veszi át, a Front Kft. a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

 

 

A megrendelés tartalmi elemei:

 

A megrendelésnek tartalmaznia kell minden előírást, specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly), a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Front Kft. további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan, ugyanakkor jogában áll alkalmazni a nyomda-, reklámipar- és csomagolóanyag-ipar nemzetközileg alkalmazott előírásait, szakmai szokásait és eljárásait. Ha a Megrendelő saját mintája szerint gyártandó terméket (szolgáltatást) rendel, át kell adnia a mintát a Front Kt.-nek. Csak az azonos technológiai eljárással készített mintát tudja a Front Kft. elfogadni színhelyesség és egyéb paramétereiben. A mintától a Megrendelő által kezdeményezett eltérések többletköltségét a Megrendelő viseli.

 

Internetről, Megrendelő által letöltött anyagok felhasználása:

Felhívjuk kedves Megrendelőink figyelmét, hogy a különféle weblapokról és egyéb helyekről összegyűjtött, letöltött fotók és egyéb grafikai elemek legtöbbször nem alkalmasak további nyomdai felhasználásra sem minőségi sem jogi értelemben. Jó minőségű fotókat hivatalos forrásból jogdíjak megfizetése után lehet felhasználni. Amennyiben a Megrendelő adja a fotókat, grafikát, azoknak a jogtisztaságát a Front Kft. nem vizsgálja, jogos használatukért a megrendelő felel.

 

Teljesítési határidő:

 

A teljesítési határidő nő, a Megrendelő általi ellenőrzés és elfogadás időtartamával! Az elkészített számla eltérhet a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, mert a Megrendelő által írásban igényelt többlet feladatokat leszámlázzuk! Az elfogadott mintanyomat, vagy véglegesített, visszaigazolt megrendelés után a díj 50%-át előre kérhetjük átutalni, vagy készpénzben kifizetni, előlegszámla ellenében. A fennmaradó összeg az áru átvételekor esedékes. Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól. Az a Megrendelő, aki először rendel a Front Kt.-től a megrendelt termék teljes vételárának 100%-át köteles kézpénzben kifizetni számlánk ellenében.

Felárak:

A Front Kft. a rendes munkaidőn túl - ami hétfőtől péntekig 7:30-16 óráig tart - is vállalhatja egyes feladatok elvégzését, de ebben az esetben ügyeleti vagy hétvégi felárat is felszámíthat. Ez a felár a teljes összeg 50%-a, de minimum 10.000 Ft + áfa. Ha a megrendelő el kíván térni az eredetileg megadott szállítási határidőtől, akkor a Front Kft. jogosult minimum 30% sürgősségi felárat felszámítani. A felár maximum a megrendelt munka ellenértéke lehet. A megrendelt termék készre jelentésekor a Front Kft. elkészíti a rész vagy végszámlát.

Átutalásos fizetés esetén a számla 8 napos átutalásról szól. Ennek késői teljesítése esetén a Front Kft. jegybanki napi kamatot számíthat fel.

 

Számlázás, áru ellenértéke:

 

A lehetséges megrendelésekhez kapcsolódó grafikai, szerkesztési, előkészítési, látványterv stb. munkák esetében Front Kft. jogosult a megrendelés abszolválása előtt, az elvégzett munkák ellenértékeként szolgáltatási díjat leszámlázni.

A szolgáltatási díj összege a lehetséges megrendeléshez igazodóan a megrendelési díj összegének 30%-a, de nem lehet kevesebb, mint 6.000 Ft + áfa. A szolgáltatási díj összegével csökkentjük a számla végösszegét. Az elkészített számla csak akkor térhet el a megrendelésben rögzítettől, ha a műszaki tartalomban változás volt, és ezt megfelelően dokumentálták. Külön megállapodás hiányában a teljesítés és a fizetés helye a Front Kft. Bármely, általunk gyártott termék tulajdonjoga, csak a termék árának teljes kiegyenlítése után száll át a Megrendelőre. Az áru Minőségével és mennyiségével kapcsolatos felszólamlást a szállítólevél aláírása, a termék átvétele, vagy kifizetése után nem fogadunk el.

Devizanem estében kezelési költséget számíthatunk fel, ami az összeg 5%-a, de minimum 5.000 Ft.

 

Név, felirat, márka:

 

Eltérő írásos megegyezés hiányában Front Kft. jogosult az általa gyártott termékekre a megrendelő külön engedélye nélkül saját nevét, logóját, webcímét elhelyezni.

A Front Kft.-nek joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

 

Felelősség kizárása:

 

A megrendelés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, előállítandó termékek és szolgáltatások képezik.

A Front Kft. nem vizsgálja azok tartalmát, azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát nem sérti, nem sért személyiségi jogokat és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak.

A Front Kft. a fentiek megsértéséből, mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

A grafikai előkészítés során a Front Kft. minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Front Kft. felelősséget nem vállal.

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Front Kft. nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti. Vis maior esetén a Front Kft. nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

 

Szerzői és sokszorosítási jog:

 

Nyomdai munkák esetében kizárólag a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik a megrendelő tulajdonát. A Front Kft. által készített forrásanyag,- mint szellemi termék - minden esetben a Front Kft. tulajdona marad. Ha a Megrendelő, a Front Kft. által előállított eredeti forrásanyag tulajdonjogát is meg kívánja szerezni, akkor ennek díja kiszámlázásra kerül, ami a mindenkori megrendeléshez kapcsolódó, grafikai munkadíjának 5-szöröse, de minimum 10.000 Ft + áfa.

 

Prezentáció:

 

A Front Kft. promóciós, prezentációs és reklám célokra az általa készített látványtervet, "végterméket", - legyen az nyomtatott, tárgyiasult vagy digitális formában - a Megrendelő külön engedélye nélkül felhasználhatja.

 

Egyéb díjak, járulékok:

Megrendelő kinyilvánítja és tudomásul veszi: a szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal vagy egyéb állami szerv felé bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos előírások létezéséről tudomással bír, ismeri vagy meg fogja ismerni a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötetezettség esetén megfizeti. A Front Kft. egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálja, azokért a Megrendelő felel.

A Megrendelőnek felróható állásidőért a Front Kft. kötbért számíthat fel, melynek összege 15.000,- Ft/óra + Áfa, amit a számlán külön tételként tüntet fel.

 

Teljesítési Határidő:

 

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától és a visszaigazolás kézhezvételétől számít akkor, ha a megrendelő minden szükséges anyagot, adatot, információt megfelelő formában és minőségben átadta. A kiküldött próbanyomatok ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik.

 

Adatkezelés és felhasználás:

 

A Front Kft. bármely tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezése szerint kezel. Amennyiben a Megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja, a Front Kft. ezzel hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A Front Kft. partnerei személyére, adataira, és a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó információkat üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

 

Záró rendelkezések:

 

Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak, Jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes. Az esetleges kártérítési igény a számla összegét nem haladhatja meg, e felett a megrendelő semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést. Jelen ÁSZF rendelkezéseitől érvényesen eltérni csak az Ügyvezető írásos utasítására lehet.

A Front Kft.. weboldalain feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll.

A Front Kt.-nek nem kötelessége a dekoráció és megjelenés legújabb jogszabályainak és törvényeinek ismertetése és betartatása. Ezeknek megismerése és betartása minden esetben a Megrendelőt terhelik. A Front Kft. a fentiek megsértéséből, mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget. Felek az esetleges vitákat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Jelen szerződési feltételek 2016. szeptember 1. napjától érvényesek és vonatkoznak a Megrendelő és a Front Kft. között e naptól létrejövő minden szerződésre. A Front Kft. az árajánlathoz és szerződéshez nem mellékeli a jelen ÁSZF-et, de a honlapján mindig és mindenkor elérhetővé teszi azt.